Det är mycket snö ute nu

Ett hem

Var ute på en kanonfin tur idag. Vandrade utmed Järvzoos hägn och upp på toppen av Järvsöbacken. På vägen mötte vi det här ”hemmet”. Det var spår in men inga spår ut. Antagligen låg det ett litet djur och sov nere under snön. Vi lät det ligga och fortsatte genom vinterlandskapet.